Gdzie jest Gottlieb? Pomóż nam go znaleźć i zgarnij nagrodę.

Ruszaj na rodzinną wyprawę śladami pierwszych zgierskich sukienników. Zanurz się w opowieść   o  200-leciu Umowy Zgierskiej. Zobacz na własne oczy, jak tworzyła się historia polskiego przemysłu.

„Śledząc Tkacza”, to interaktywna gra miejska, polegająca na rozwiązywaniu zagadek historycznych przy wykorzystaniu wskazówek GPS w nawigacji (np. Google Maps). Waszym zadaniem jest odnalezienie skrytek, specjalnych skrzynek, w których znajdują się zagadki i podpowiedzi. Aby rozpocząć grę, udaj się do domu Gottlieba, czyli Młodzieżowego Domu Kultury na ulicę Długą 42.

Aby zdobyć nagrodę, należy przejść trasę gry. Szczegóły zabawy znajdują się w regulaminie na stronie www.mdkzgierz.ply.

Regulamin interaktywnej, detektywistycznej gry miejskiej
Śledząc Tkacza

§1. Cele gry

Poznanie historii Umowy Zgierskiej, jej postanowień i skutków. Utrwalenie w świadomości zgierzan zmian, do których doprowadziło to wydarzenie. Dodatkowo gra ma za zadanie zaprezentowanie uczestnikom zapomnianego zawodu tkacza i utrwalenie w ich świadomości, jego roli w kulturze i historii miasta. Gra ma promować aktywny wypoczynek i pozwolić nabyć nowe kompetencje pozwalające na korzystanie z aplikacji geolokalizacyjnych.

§2. Organizator

Stowarzyszenie Kameleon, 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, KRS 0000257418. Lider – Aneta Kopacz

§3. Uczestnicy

Uczestnikami mogą być wszyscy zainteresowani odbiorcy. Gra skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak i drużyn. Drużyny nie mogą liczyć więcej niż 8 osób. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział, wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej. Uczestnicy pokonują trasę samodzielnie, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe na trasie.

§4. Przebieg gry

Gra startuje 5 listopada br. i odbywa się na terenie miasta Zgierza. Grę należy rozpocząć od pobrania ulotki zawierającej pierwszą wskazówkę, określającą punkt startowy. Ulotka jest dostępna na stronie www.mdkzgierz.pl lub w następujących placówkach na terenie miasta: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42; Centrum Kultury Dziecka, ul. ks. S. Rembowskiego 17; Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, ul. R. Mielczarskiego 1; Stary Młyn, ul. Długa 41. Następnie należy, posługując się wskazówkami oraz danymi geolokalizacji (współrzędne geograficzne), odnaleźć kolejne skrzynki na trasie. Każda z podpowiedzi znajdujących się w skrzynkach kieruje tylko do jednej konkretnej lokalizacji. Trasa gry składa się z 10 punktów wliczając start. Grę uważa się za zakończoną po dotarciu do ostatniej ze skrzynek. Udokumentowanie przejścia całej trasy odbywa się w dniu rozstrzygnięcia gry poprzez przedstawienie 10 zdjęć typu selfie z wizerunkiem uczestnika i widokiem miejsca umieszczenia skrzynki. 

Trasa przejścia pomiędzy poszczególnymi punktami gry zależna jest od uczestników. Organizator dopuszcza możliwość korzystania z transportu publicznego lub indywidualnego. Wszelkie braki kart informacyjnych w skrzynkach znajdujących się na trasie należy zgłaszać organizatorowi. W dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 18.00,  w sobotę w godzinach 10.00 – 14.00, tel. kontaktowy 42 7190852. W przypadku braku karty ze wskazówką organizator przekaże właściwą podpowiedź i uzupełni brak w skrzynce. Niszczenie skrzynek, ich zawartości, czy inne działania mogące przeszkodzić pozostałym uczestnikom gry, będą podstawą do dyskwalifikacji i nieprzyznania nagrody.

§5. Przyznanie nagród

Nagrody przyznane zostaną osobom lub drużynom, które pokonają trasę i zarejestrują ten fakt za pomocą zdjęć typu selfie w punktach trasy przy wszystkich 10 skrzynkach z podpowiedziami. Pakiet 10 fotografii (dopuszcza się czytelne zdjęcia wykonane telefonem komórkowym)  należy pokazać w dniu, w którym zostaje odebrana nagroda. 

§6. Odebranie nagród

Po pokonaniu całej trasy i udokumentowaniu tego faktu poprzez zrobienie 10 zdjęć typu selfie należy umówić się telefonicznie  42 7190852 po odbiór nagrody. Organizator przewiduje wręczenie około 100 nagród zgodnie z kolejnością zgłoszeń uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§7. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie spory i kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

ulotka-A5