MDK w Zgierzu jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania  Pozaszkolnego

MDK w Zgierzu posiada tytuł " Miejsca Odkrywania Talentów" nadany przez MEN

MDK w Zgierzu jest prowadzony przez Powiat Zgierski

Przy MDK w Zgierzu działa Stowarzyszenie Kameleon

SPONSORZY


   

Lista głosujących ws zamiaru likwidacji MDK w Zgierzu w dniu 25.11.2016

 

logo-mdk-kir

 

 

 

 

 

15235851_709062855912377_4352850966273759315_o-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

logo-mdk-kir

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu

Z przykrością muszę Państwa poinformować, że Radni Powiatu Zgierskiego na sesji w dniu 25 listopada 2016r. zagłosowali za podjęciem uchwały intencyjnej dążącej do likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Przeciw tej uchwale głosowali tylko Radni Pan Dominik Piotr Gabrysiak, Pan Zbigniew Antczak, Pan Michał Pilarski i Pan Adam Bączyk. Po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez dyrektora placówki Panią Anetę Kopacz i prośbą o zagłosowaniu przeciw tej uchwale trzech Radnych wystąpiło z interpelacją o usunięcie tego punktu z porządku obrad. Byli to Radny Pan Dominik Piotr Gabrysiak, Pan Witold Kosmowski i Pan Michał Pilarski. Niestety ich interpelacja została przegłosowana i w konsekwencji właśnie rozpoczął się pierwszy etap procedury dążącej do likwidacji MDK w Zgierzu. Pracownicy MDK w Zgierzu, rodzice oraz uczestnicy zajęć są bardzo rozczarowani zaistniałą sytuacją.
Poniżej zamieszczam moje przemówienie skierowane do Radnych Powiatu Zgierskiego z dnia 25.11.2016r., abyście Państwo zrozumieli całą sytuację.

„Szanowni Państwo Radni jestem tutaj, aby prosić Was, aby wstrzymać się z decyzją o podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej likwidacji MDK w Zgierzu. Uważam, że na taką decyzję będzie jeszcze czas, a pośpiech przy tak ważnej sprawie nie jest wskazany.
Rada Pedagogiczna oświadczeniem nr 1/2016r wyraziła zgodę na likwidację MDK w momencie pozyskania środków na modernizację i rozbudowę budynku będącego obecnie siedzibą MDK i mieszczącego się przy ul. Długiej 42 w chwili otrzymania środków finansowych z ŁOM-u w kwocie 4 mln zł. Natomiast termin złożenia projektu na tą inwestycję to koniec czerwca 2017r. Do tego czasu obie placówki miały działać dwutorowo.
Poza tym, aby otrzymać środki na ta inwestycję musimy spełnić trzy podstawowe warunki: analizę popytu, studium wykonalności oraz wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny).
Obecnie nie wiemy czy ten budynek będzie spełniał wymogi projektu dotyczące modernizacji i przebudowy budynku, a także czy ten budynek będzie można dostosować do tych wymogów i czy otrzymamy zgodę konserwatora zabytków na zmiany.
Na chwilę obecną powiedziano nam, ze została podjęta uchwała o zabezpieczenie środków na tą inwestycję w RPO WŁ w ramach projektu ŁOM. Ale to tylko uchwała, której nawet nikt nam nie dostarczył pomimo naszych próśb. Wcześniej byliśmy już zapewniani o wspólnej inwestycji z miastem, zrobiony został projekt budynku, media nagłośniły sprawę, a jednak finalnie do realizacji inwestycji nie doszło. Nie wiemy też, czy do czasu złożenia przez nas projektu, czyli czerwca 2017r. nie okaże się, że jednak te pieniądze zostaną przyznane na inną, ważniejszą inwestycję.
Dlatego decyzja o podjęciu uchwały intencyjnej dążącej do likwidacji MDK w Zgierzu na chwilę obecną jest zbyt pochopna. Taka decyzja musi być poparta wiarygodnymi przesłankami, czyli w tym wypadku spełnieniu wszystkich wymagań projektu i zawartą umową z datą wypłaty pierwszej transzy pieniędzy na inwestycję, a to nie będzie wcześniej niż we wrześniu 2017r.
Podkreślę, że MDK jest placówką nieferyjną, czyli uchwała intencyjna może być podjęta w dowolnym czasie nie musi być do zrobione do lutego 2017r. Pan Starosta zapewnia, że jeśli nie pozyskamy pieniędzy na Centrum Kultury to nie będzie likwidacji MDK. W takim razie zupełnie nie rozumiem tego pospiechu, gdyż mimo wszystko uchwała intencyjna uruchamia cały proces dążący do likwidacji placówki. A my możemy ją podjąć w dowolnym momencie, czyli możemy zrobić to zgodnie z umową zawartą z pracownikami MDK czyli po złożeniu wniosku i formalnego przyznania środków na inwestycję czyli np. we wrześniu 2017r.
Pan Starosta obawia się również, że możemy nie otrzymać środków finansowych z projektu na CK, jeśli wcześniej nie zostanie podjęta uchwała intencyjna dotycząca likwidacji MDK w Zgierzu. Z tego, co ja wiem to analiza popytu ma wykazać, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, oraz na całoroczną aktywność gospodarczą. Natomiast nie musi wiązać się to z likwidacją MDK. To jest sprawa Powiatu, jeśli ma na to środki to może prowadzić dwie placówki. I to jest właśnie niedotrzymanie słowa, naszego porozumienia, że pracownicy MDK wyrażają zgodę na likwidację MDK w chwili otrzymania środków na nowy budynek. Na chwilę obecną mamy tylko ustne zapewnienia. Ani pracownicy, ani rodzice uczestników czy pełnoletni uczestnicy zajęć MDK nie wyrażą zgody na likwidację MDK. Poza tym proszę wytłumaczyć nam ten pośpiech dążący do likwidacji MDK wbrew naszej umowie. Od 1 października 2016r. istnieje CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO, którą to placówkę reprezentuję. Robię wszystko, aby pozyskać fundusze na nowy budynek. Koszt działalności CK to 6 tys. zł miesięcznie. Nie jest to kwota, która znacząco obciąża budżet Starostwa. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2012r. budżet MDK został zmniejszony o 40% jest to pomoc i ukłon w stronę uczestników zajęć pozaszkolnych. W ramach tego budżetu CK prowadzi warsztaty fotograficzne, język japoński z kulturą japońską, naukę gry na gitarze, bale animacyjne dla dzieci i prowadzimy nabór na sekcje akordeonu, warsztaty dziennikarskie, warsztaty malarstwa i rysunku, fitnessu i zajęć tanecznych.
Sami Państwo Radni wiecie, że zajęcia w MDK cieszą się tak dużą frekwencją, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chcących uczęszczać na nasze zajęcia i mamy listy rezerwowe, co potwierdza interpelacja Radnej Pani Sobczak-Kalety, aby była możliwość utworzenia dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 2-6 lat, gdyż są długie listy rezerwowe. Na tą interpelację odpowiedział wicestarosta Pan Krzysztof Kozanecki stwierdzając, że MDK prowadzi działalność w ramach przyznanego budżetu, ale jego zwiększenie można wziąć pod uwagę przy zatwierdzaniu budżetu na rok 2017. Niestety pomimo mojego wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu Zgierskiego o przyznanie dodatkowych godzin dla nauczyli otrzymałam informację, że w chwili gdy ma być utworzone Centrum Kultury ta prośba jest bezpodstawna. W tym momencie CK pomaga utworzyć, choć część zajęć, na które jest zapotrzebowanie. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że inwestując w instytucje takie jak Centrum Kultury czy MDK prowadzimy profilaktykę uzależnień, przestępczości, a nawet bezrobocia, gdyż nasi uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje, ale również zdobywają nowe umiejętności w przyszłości potrzebne na rynku pracy.
Natomiast zakładając że pozyskamy środki na modernizację i rozbudowę budynku koszty utrzymania takiego obiektu będą większe, więc obecny budżet CK w kwocie 6 tys. zł. miesięcznie będzie musiał zostać dodany do ogólnego budżetu placówki, którym obecnie dysponuje MDK. Większy budynek to większy koszt utrzymania budynku, a także pracowników obsługi.
Na koniec podkreślę, że nauczyciele zgodzili się na utratę swoich przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela w imię pozyskania lepszych warunków dla uczestników i budynku, który będzie służył lokalnej społeczności przez długie lata. Jednak w zamian prosimy, aby uszanować zawarte z nami porozumienie”.

Drodzy rodzice obecnie zajęcia odbywają się normalnie.

 

_________________________________________________________________________

bajanie-plast-16-a3

Pierwszy etap konkursu Młodych Bajanie, czyli termin nadsyłania prac, już za nami. Z uwagi na to, że wiele prac zostało wysłanych na ostatnią chwilę, a poczta robi co może, ale szybciej nie da rady, przesuwamy termin obrad jury i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 grudnia.

 

_________________________________________________________________________

25.11.2016

logo-mdk-kir

 

 

 

 

 _____________________________________

_____________________________________________________________________

X Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup 2016 Zgierz

19 listopada 2016 odbyły się X Mistrzostwa Polski w pływaniu „Family Cup 2016”, pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego Pana Bogdana Jaroty , Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

W zawodach wzięło udział 186 osób, od przedszkolaka do seniora. Wszyscy uczestnicy walczyli o puchary i miejsca w rankingu, ale przede wszystkim wspaniale się bawili.

Zawodnicy startowali w 21 kategoriach (podział na wiek i płeć). Najmłodsza uczestniczka to trzyletnia Anastazja Żak ze Zgierza, najstarszy zawodnik to 70-letni pan Andrzej Czapliński ze Zgierza (zajął 3 miejsce w swojej kategorii).
Rozegrano także zawody rodzinne, w których udział wzięło 13 rodzin, a zwyciężyła rodzina Głuszcz ze Zgierza.

Zawodnicy płynęli w stylu dowolnym według klasyfikacji indywidualnej (z uwzględnieniem kategorii wiekowych z podziałem na kobiety-mężczyźni) oraz rodzinnej – o wynikach w tej klasyfikacji decydowały czasy uzyskane przez sztafety rodzinne. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywały się na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii przedszkolaków, które musiały przepłynąć dystans 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana była na dystansie 4 x 25 m.

Ponadto rozegrano wprowadzoną rok temu nową konkurencję  100 m stylem zmiennym (OPEN kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe). Zawodnicy mieli do przepłynięcia cztery długości basenu stylami: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i kraul.

Najlepszy, wśród mężczyzn, był Bartek Sztyler , który osiągnął czas 1:04.490, zaś wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Sandra Głuszcz z wynikiem 1:21.11.
Osoby i rodziny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary, natomiast pierwszych sześć – dyplomy. Wszyscy uczestnicy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez sponsorów.

Celem zawodów jest promocja zdrowego sportowego stylu życia wśród Polaków w wieku umożliwiającym uprawianie sportu amatorskiego, traktowanego jako najlepsza, a zarazem najtańsza forma ochrony własnego zdrowia i utrzymania się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Mistrzostwa uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, przewodniczący Rady Miasta Zgierza Pan Radosław Gajda, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza Pan Bartosz Janiszewski oraz Pan Jakub Filipowicz Radny z Rady Miasta Zgierza.

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Łódź, Radio Łódź, Puls Powiatu, EZG 24, EZG.info.pl, Wirtualny Zgierz.pl

Nagrody ufundowali:
– Starosta Zgierski Bogdan Jarota
– Prezydenta Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski
– Społeczna Akademia Nauk
– Rossmann
– Fru Fitness
– Drukarnia TOMTEX
– Primavera
– Drogeria Natalia
– Markab
– Dmuchane Atrakcje
– Wydawnictwo Family Cup
– MOSIR w Zgierzu

Dziękujemy serdecznie za pomoc podczas organizacji imprezy oraz w czasie jej trwania naszym niezastąpionym wolontariuszom: Katarzynie Baranowskiej, Magdalenie Sych, Julii Jankowskiej, Markowi Kucińskiemu, oraz wszystkim pracownikom MDK Zgierz, którzy w pocie czoła uwijali się, by wszystko działało sprawnie i na medal.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Family Cup, Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon, oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

wyniki-zgierz-2016-plywanie – klasyfikacja ogólna

wyniki-zgierz-2016-plywanie2  – 100 m stylem zmiennym

wyniki-zgierz-2016-plywanie3  klasyfikacja rodzinna

_______________________________________________

Wigilia z MDK 9 grudnia 2016 r

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – Wigilię z MDK, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. W trakcie uroczystości odbędzie się aukcja charytatywna na rzecz dziesięcioletniej Weroniki cierpiącej na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Będziemy licytować przepiękne prace plastyczne dzieci i młodzieży, nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Młodych Bajanie”, a także wiele ciekawych przedmiotów i usług, ufundowanych przez darczyńców ze Zgierza i okolic. Atmosferę umilą nam lokalne zespoły wokalne, które przedstawią swoje interpretacje kolęd i piosenek świątecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących poczuć magiczną atmosferę świąt i jednocześnie dołożyć swoją cegiełkę na rzecz potrzebującego dziecka

 _____________________________________________

X Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu  Family Cup’16

plakat SL A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kameleon i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zgierzu, już po raz dziesiąty organizuje Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu Family Cup’16.

Zawody odbędą się 19 listopada br. (sobota) na terenie Pływalni MOSiR przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu. Udział w nich mogą wziąć wszystkie chętne osoby, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego (szczegóły w regulaminie).

Zawody rozgrywane są w stylu dowolnym według klasyfikacji indywidualnej (z uwzględnieniem kategorii wiekowych z podziałem na kobiety – mężczyźni) oraz rodzinnej. Wyścigi we wszystkich kategoriach odbywać się będą na dystansie – 25 metrów, z wyjątkiem kategorii przedszkolaków – 12,5 m. Sztafeta rodzinna płynąca w następujących składach:
– matka, ojciec, dziecko
– dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka
– rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, wnuk lub wnuczka
rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie).
Ponadto w tym roku, została wprowadzona nowa kategoria – 100 m stylem zmiennym (OPEN kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe). Zawodnik płynie czterema stylami po 25 m w kolejności: styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny i kraul.

family_cup_plywanie2

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody są bardzo atrakcyjne dla wszystkich miłośników pływania. Organizatorzy zapewniają zawodnikom puchary (miejsca I – III), dyplomy (miejsca I – VI) i nagrody, które są rozlosowywane wśród wszystkich zawodników (niezależnie od zajętego miejsca).

Opłata startowa (w tym ubezpieczenie, poczęstunek i napoje):
dorośli – 20 zł, dzieci (do 16 lat/włącznie) – 10 zł.

Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz.10.30.
Start pierwszej kategorii A (rocznik 2010 i młodsi) o godz. 10.30.
Zakończenie imprezy planowane jest ok godz. 14.00 – 14.30.

regulamin zawodów

formularz zgłoszeniowy

 

______________________________________________________________________

bajanie-plast-16-a3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Festiwalu Bajanie 2016 (edycja II). „MOJE PASJE – CZYLI CO MI SIEDZI W GŁOWIE” KONKURS PLASTYCZNY

Temat konkursu: „Moje pasje – czyli co mi siedzi w głowie” to szerokie pole do popisu swoich talentów. Czekamy na prace, które pokażą to, co lubicie najbardziej, co najpiękniej Wam wychodzi, najlepiej opanowaną techniką. Portret, pejzaż, martwa czy żywa natura – pokażcie nam swoje pasje.

regulamin konkursu plastycznego 2016 bajanieII

zalacznik-nr-1-karta-zgloszenia

zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

_______________________________________________________________________________

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć w związku

z Dniem Edukacji Narodowowej

 

Zapraszamy na XV Spotkanie z Piosenką i Pieśnią Religijną w Duchu Ekumenicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja w TVP Łódź ze Święta Latawca w dniu 01.10.2016, 12 minuta 28 sekunda

http://lodz.tvp.pl/27177679/01102016-2130

 

Podsumowanie Święta Latawca 2016

Za nami kolejne Święto Latawca. Do konkursu przystąpiło około 60 uczestników. Jury w składzie Piotr i Hanna Walczak wyłoniło następujących laureatów:
Kategoria latawce przestrzenne:
I miejsce Julia Galis i Aleksandra Kępska
Kategoria latawce płaskie:
I miejsce Natalia Agustyniak 11 lat;
II miejsce Konrad Żak 9 lat i Agata Żak 8 lat;
III miejsce Stanisław Grzebiński 8 lat i Krzysztof Grzebiński 6 lat
Wyróżnienia otrzymali Wiktor Walika, Zuzanna Łoś, Kinga Czajkowska, Klaudia Konowalska, Zuzanna Jasiaczyk, Kacper Jasiaczyk, Joanna Andrzejczak, Zuzanna Andrzejczak, Oliwia Kusińska, Kornelia Szymańska, Natalia Stępień, Lena Kępa, Joanna Żak, Aleksandra Żak, Julia Błaszczyk.

Cieszymy się, że naszą imprezę uświetnili swoją obecnością znakomici goście członek Zarządu Powiatu Zgierskiego pan Wojciech Budziarski, Prezydent Zgierza pan Przemysław Staniszewski, Poseł na Sejm pan Artur Dunin, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza pan Bartosz Janiszewski i pan Sebastian Szulc.
Pragniemy gorąco podziękować sponsorom czyli drukarni poligraficznej TOMTEX, Sali Zabaw Jeżyk, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, Prezydentowi Zgierza, Staroście Powiatu Zgierskiego oraz Radzie Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.
Dziękujemy również Prezesowi Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu panu Michałowi Pieruniowi za udostępnienie i przygotowanie terenu na Święto Latawca.
Całą imprezę dokumentowała Telewizja Polska, Telewizja Centrum, Panorama Zgierska i Puls Powiatu.
Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom dziękujemy za miło spędzony czas.

 

 

 

 

 

Ważna informacja w sprawie zajęć w poniedziałek 03.10.2016 r

 

strajk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy jak co roku na ŚWIĘTO LATAWCA 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Święto Latawca 2016

 

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA MDK w Zgierzu na rok szkolny 2016/17

– Język angielski (wszystkie poziomy zaawansowania, różne grupy wiekowe, dla dzieci, młodzieży i dorosłych);

– Keyboard;

– Szkółka gitarowa;

– Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży;

– Zajęcia teatralne;

– Zajęcia wokalne „Sposób na nudę”;

– Taniec nowoczesny (łączy elementy wielu styli tanecznych tj. jak hip-hop, jazz, disco dance, funky);

– Teatr uliczny Fenix (żonglerka, szczudła, taniec z ogniem);

– Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Drużyna Leszego”;

– Akademia Małolata (plastyka,muzyka, taniec);

– Mini Przedszkole (dla dzieci w wieku 2-5 lat);

Od pażdziernika ruszy dodatkowa oferta zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Kameleon działające przy MDK. Planujemy:

– Języki obce tj. niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski;

– Salsa solo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dla mam z małymi dziećmi;

– Balet;

– Gimnastyka korekcyjna dla dzieci;

– Nauka gry na akordeonie.

 

 

XXI Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim
„Family Cup”  – 18 czerwca 2016 r.

W sobotę  18 czerwca 2016 r. na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego Malinka w Zgierzu odbyły się XXI Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim Family Cup 2016, organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

Trasa wyścigu przebiegała przez piaszczysty, pagórkowaty las. Długość trasy zależna była od kategorii wiekowej (proporcjonalnie od najmłodszej do najstarszej od prawie 2 km do 20 km).

Wyścigi przeprowadzone były według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej, z podziałem na kategorie wiekowe. Rywalizacja odbywała się w 4 kategoriach kobiecych i 9 męskich.

Udział wzięło 59 zawodników. Niestety pogoda, która poprzedniego dnia w Zgierzu poczyniła ogromne szkody (front atmosferyczny z silnym wiatrem, połamane drzewa, 1 ofiara śmiertelna) skutecznie odstraszyła część zapisanych chętnych. W dzień zawodów również silnie wiało, ale słońce rekompensowało te niedogodność, a zawodnicy dawali z siebie wszystko. Nawet gdy podczas zawodów zwalona brzoza zatarasowała drogę rowerzystów, ochoczo pomagali służbom porządkowym usunąć przeszkodę. Atmosfera zawodów była więc wspaniała, a rywalizujący sportowcy przede wszystkim bawili się znakomicie, co pokazali np. wjeżdżając na linię mety w parze, trzymając się za ręce.

Pierwsze 6 osób z każdej kategorii zostało zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Finału Mistrzostw, który odbędzie się 2 września 2016 r. w Kielcach.

W najmłodszej kategorii dziewcząt zwyciężyła Weronika  Skrzyńska z  Brzezin   (rocznik 2007), wśród chłopców najszybciej trasę pokonał Daniel  Dutkiewicz  z Aleksandrowa  Łódzkiego ( 2007). Najmłodszymi uczestnikami byli Cyprian Chocholski ze Zgierza  (2010) i Izabela Marek z Iwonicza Zdroju  (2010) – oboje dostali ogromne brawa widowni oraz innych uczestników.
W kategorii B wśród kobiet (Młodziczki 11-14 lat) najszybsza była Natalia Wierucka  z Łodzi  (2005), wśród mężczyzn (Młodzicy 11-12 lat) Kacper Raczak z Dąbrówki Strumian ( 2004).
W kategorii C mężczyzn (Młodzicy 13-14 lat) dwóch zawodników zdobyło pierwsze miejsce:   Mateusz Kaczmarek  ze Świecia  (2002) (klasyfikacja spoza województwa) oraz Maciej Wesołowski  ze Zgierza  (2002).
Kategoria  D kobiet (Seniorki 20-34 lat) przyniosła zwycięstwo Katarzynie  Dąbrowskiej  ze Zgierza  (1984). Klasyfikacje kobiet zamykała Kategoria E (Weteranki 35 i więcej lat), gdzie były dwa pierwsze miejsca:  1PP. Marek Wioletta  – Iwonicz Zdrój  (1976) i Elżbieta Matera Janiszewska  – Brzeziny (1969).
Kategorie D mężczyzn (Juniorzy młodsi 15-16 lat) zwyciężył Łukasz Fryska z  Łodzi  (2001). W kolejnej natomiast E (Juniorzy starsi 17-18 lat) – Jaszczuk Robert  Łódź  (1999). W kategorii  Orlików 19-23 lat (F)
najszybszy był Mateusz Jarzębowski  z Łodzi (1993). W kolejnej – Seniorów 24-34 lat (G) podium dla Wojciecha  Agiera z Woli Rakowej (1987). Kategorie H  (Weterani 35-45 lat) wygrał Jarosław  Ziółkowski  z Łodzi (1978). W ostatniej kategorii – Weterani starsi 46 i więcej lat (I) najlepszy był Paweł Agier  z Woli Rakowej (1955).
Puchar z klasyfikacji rodzinnej zgarnęli panowie Agier – Wojciech i Paweł.

 

Nagrody ufundowali patroni honorowi: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza oraz sponsorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Drogerie Rossmann, Klub Fru Fitness w Zgierzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab, Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

 

O regenerację zawodników zadbali: Bim Gastronomia – Bar Express i Bar Myśliwski  – fundator posiłku, zaś pragnienie gasiła Primavera.

 

Patronat medialny nad imprezą: Internetowe Radio Obywatelskie EZG, STVK Centrum, Radio Łódź, Panorama Zgierska

FAMILY CUP – KOLARSTWO GÓRSKIE  –  18.06.2016 – wyniki.

XXI Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2016 Zgierz
Kategoria  A/K
1. Skrzyńska Weronika    Brzeziny   2007
2. Klamut Maria  Antoniew  2006
3. Janiszewska Julia  Brzeziny  2007
4. Nowacka Wiktoria  Zgierz  2006
5. Mikuła Natalia Rąbień Ab Gm. Aleksandrów Łódz 2006
6. Marek Izabela  Iwonicz Zdrój  2010
7. Mikuła Gabriela  Rąbień Ab Gm. Aleksandrów Łódz  2008
8. Łuczak Weronika Łódź 2009

Kategoria A/M
1. Dutkiewicz Daniel  Aleksandrów Łódzki  2007
2 PP. Marek Kamil  Iwonicz Zdrój  2006
2. Pajor Kuba  Zgierz  2009
3. Krach Franciszek  Zgierz   2006
4. Chocholski Cyprian  Zgierz  2010

Kategoria B/K
1. Wierucka Natalia  Łódľ  2005
2. Rżanek Patrycja  Grotniki  2002

Kategoria B/M
1. Raczak Kacper  Dˇbrówka Strumiany  2004
2. Klamut Andrzej  Antoniew  2004
3. Łuczak Dominik  Łódź  2005
4.  Brzeziński Szymon  Zgierz  2004
5. Lipiński Rasel  Łódź  2004

Kategoria C/M
1PP. Kaczmarek Mateusz  Świecie  2002
1. Wesołowski Maciej Zgierz  2002
2. Skorupski Kacper  Brzeziny  2002
3. Pacocha Igor  Łódź  2002
4. Tomczak Igor  Głowno 2003
5.  Mirowski Jakub  Zgierz  2003
6. Mirowski Marcel  Zgierz  2002

Kategoria  D/K
1. Dąbrowska Katarzyna  Zgierz  84
2 PP. Staniszewska Eliza  Olkusz  92
2. Szyszka Iwona  Lututów  91
3. Ziółkowska Magda  Łódź 83
4. Mikuła Adamina  Rąbień Ab Gm. Aleksandrów Łódz  83

Kategoria E/K
1PP. Marek Wioletta  Iwonicz Zdrój  76
1. Matera Janiszewska Elżbieta  Brzeziny  69

Kategoria D/M
1. Fryska Łukasz  Łódź  2001
2. Łużecki Kacper Grotniki  2001

Kategoria E/M
1. Jaszczuk Robert  Łódź  99
2. Jaworski Damian Brzeziny 99

Kategoria F/M
1. Jarzębowski Mateusz Łódź 93
2. Agier Marcin  Wola Rakowa  95

Kategoria G/M
1. Agier Wojciech  Wola Rakowa  87
2. Brzęczek Rafał  Łódź 83
3. Tomaszewski Karol  Łask 87

Kategoria H/M
1. Ziółkowski Jarosław  Łódź  78
2. Młynarczyk Sebastian  Łódź 76
3. Skrzyński Krzysztof  Brzeziny 72
4. Gamus Robert  Łódź 71
5. Wierucki Artur  81
6. Mikuła Piotr  Rąbień Ab Gm. Aleksandrów Łódź  81

Kategoria I/M
1. Agier Paweł  Wola Rakowa  55

Klasyfikacja rodzinna
1. Agier Wojciech, Agier Paweł
2PP. Marek Wioletta, Marek Kamil
2. Skrzyńska Weronika, Skrzyński Krzysztof
3. Ziółkowska Magda, Ziółkowski Jarosław
4. Janiszewska Julia, Matera Janiszewska Elżbieta
5. Wierucka Artur, Wierucka Natalia
6. Mikuła Natalia, Mikuła Piotr
7. Mikuła Gabriela, Mikuła Adamina

informacja regionalna,plakat Family Cup1  info na plakat

FRORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ


galeria


 

zakonczenie


PÓŁKOLONIE


Wszystkich naszych przyjaciół zapraszamy na PODSUMOWANIE ROKU 2015/2016.
W programie:
– występy wokalne (zaśpiewa m.in. „Sposób na nudę” grupa młodsza – zwycięzcy kategorii „Zespoły” na festiwalu „Młodych Bajanie 2016”)
– wystawa prac plastycznych
-pożegnanie naszych wspaniałych wolontariuszy europejskich
Zapraszamy!!!
zakonczenie


W dniu 1 czerwca odbył się PIKNIK z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki organizowany przez Radę Osiedla Kurak i Radę Osiedla Chelmy – Adelmówek – jednostki pomocnicze miasta Zgierza. Inicjatorami włączenia się przez nas do tego wydarzenia byli nasi Wolontariusze europejscy: Victor z Hiszpanii i Rossella z Włoch. Wspomagani przez Włoszkę, Hiszpankę i Niemkę malowali dzieciom i ich mamom twarze oraz uczyli sztuki origami. Pracownicy MDK i Stowarzyszenia Kameleon przygotowali dla dzieci zabawy i występy artystyczne oraz konkursy plastyczne, w których nagrody ufundowała Rada Osiedla Kurak. Zaśpiewał Zespół wokalny Sposób na Nudę, zaprezentowało się kółko taneczne dla dzieci, kółko Zumby i szkółka gitarowa. Dzieci mogły też poćwiczyć żonglerkę z teatrem Fenix. Organizatorzy zapewnili dzieciom słodki poczęstunek oraz grilowane kiełbaski. Piknik wsparli też m.in. zgierscy harcerze, Fundacja Twóczy Aktywni, Muzeum Miasta Zgierza, motocykliści Czarne Orły.

Dziękujemy wszystkim za fajną zabawę – szczególnie dzieciom!!!!

DSC08931   GALERIA


Wyniki

Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno-Plastycznego

Młodych Bajanie 2016

Konkurs wokalny

Kategoria soliści 6-10 lat

I miejsce: Maria Przybylska (SP 101 Łódź)

II miejsce: Paweł Szymański (Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim)

III miejsce: Julia Sobieraj (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)

Wyróżnienia:

Natalia Osińska ( Zgierz)

Zuzanna Matusiak (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)

Róża Wasiak ( Zgierz)


Kategoria soliści 11-15 lat

I miejsce: Patrycja Jakubiak (Łowicki Ośrodek Kultury)

II miejsce: Mateusz Subocz (Studio Piosenki i Tańca „Fart” Bielawa)

III miejsce: Sandra Wachowicz (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)

Wyróżnienia:

Jakub Świderski (SP 1 Turek)

Natalia Matusiak (Centrum Kultury w Koszalinie)

Wiktoria Baraniak (SP 184 Łódź)

Eliza Sławicka (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)
Kategoria soliści powyżej 16 lat

I miejsce: Julia Leśniewska (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)

II miejsce: Weronika Chojnacka (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)

III miejsce: Małgorzata Olejnik  (Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)


Kategoria Zespoły

I miejsce: „Sposób na nudę” gr. młodsza (Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu)

II miejsce: „A vista” (Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie)

III miejsce: „Humorki” (Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim)

Wyróżnienia

„Sposób na nudę” gr. starsza (Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu)

„Mała A vista”  (Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie)


Grand Prix

Malwina Wojciechowska (Łowicki Ośrodek Kultury)


Konkurs plastyczny „Młodych Bajanie 2016” pt. „Byc rycerzem – kiedyś i dziś” rozstrzygnięty!
protokół konkursu plastycznego Młodych Bajanie

DSC08621 DSC08537 DSC08534 DSC08531 DSC08527 DSC08525 DSC08513 DSC08511 DSC08503 DSC08500 DSC08499 DSC08498 DSC08493 DSC08492 DSC08477 DSC08475 DSC08472 DSC08470 DSC08469 DSC08454 DSC08452 DSC08446DSC08458DSC08464DSC08451

Szczegółowe informacje dla uczestników Festiwalu Bajanie 2016 (kliknij w linki poniżej)
INFORMACJA O FESTIWALU – harmonogram 

harmonogram PRZESŁUCHAŃ FESTIWALOWYCH
WARSZTATY grupa 1
WARSZTATY grupa 2


 

KONKURS PLASTYCZNY „MŁODYCH BAJANIE 2016”
Uwaga! Nowe informacje
Termin nadsyłania prac plastycznych został PRZEDŁUŻONY do 16 maja 2016 (data wpływu pracy do nas).

Posiedzenie jury odbędzie się 17 maja.
Ogłoszenie wyników 18 maja.
20 maja wystawa nagrodzonych prac w siedzibie MDK i na stronie internetowej.
Zapraszamy!


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU WOKALNEGO „MŁODYCH BAJANIE” 2016

SOLIŚCI

Kategoria  6 – 10 lat

1.Maria Przybylska SP 101 Łódź
2. Paweł Szymański Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
3. Julia Sobieraj Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
4. Zuzanna Matusiak Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Kategoria  11 – 15 lat

1.Melania Przekurat CK 105 w Koszalinie
2.Jakub Świderski SP nr 1 Turek
3. Joanna Knebel SP Kuny
4. Natalia Matusiak Centrum Kultury 105 w Koszalinie
5. Paulina Dębowska Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
6. Martyna Paradzińska Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
7. Amelia Dankiewicz Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
8. Sandra Wachowicz Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
9. Eliza Stawicka Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
10. Weronika Wieczorek Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
11. Malwina Wojciechowska Łowicki Ośrodek Kultury
12. Patrycja Jakubiak Łowicki Ośrodek Kultury
13. Aleksandra Kozieł Łowicki Ośrodek Kultury
14. Zuzanna Papis Młodzieżowy Dom Kultury Aleksandrów Łódzki

15. Mateusz Subocz Studio Piosenki i Tańca „Fart” Bielawa
16. Wiktoria Baraniak SP nr 184 Łódź

 

Kategoria powyżej 16 lat

1.Julia Leśniewska Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
2. Weronika Chojnacka Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
3. Małgorzata Olejnik Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego
4.Olga Wojciechowska Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
5. Joanna Kotowska Młodzieżowy Dom Kultury Aleksandrów Łódzki
6. Monika Frontczak Młodzieżowy Dom Kultury Aleksandrów Łódzki

 

ZESPOŁY:
Kategoria  6 – 10 lat

1. „Sposób na nude” gr.młodsza Młodzieżowy Dom Kultury Zgierz
Kategoria  11 – 15 lat

1.„Humorki” Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
2. Zespół Wokalny „Mała A vista” Miejskie Centrum Kultury Bełchatów
3. „Sposób na nudę” gr.starsza Młodzieżowy Dom Kultury Zgierz

Kategoria powyżej 16 lat

1.Zespół Wokalny A vista Miejskie Centrum Kultury Bełchatów
2. Duet- Julia Leśniewska -Weronika Chojnacka Lubraniecke Centrum Dziedzictwa Kulturowego


 

plakat jpg


 

Zgierzanie glosujcie to zajmie Wam tylko minutę dziennie, a nasze miasto może się wzbogacić o fajne miejsce dla dzieci. Przejmijcie inicjatywę i glosujcie codziennie do 30 czerwca. Pokażmy, że Zgierzanie potrafią

Bez tytułu


 

13199206_10206536013381838_1700215006_o


 

drużyna leszego-1


W niedzielę 10 kwietnia nasz zespół „Sposób na nudę” wziął udział w akcji charytatywnej „Znajdź w sobie anioła – dla Bożeny” w Aleksandrowie Łódzkim


bajanie


Beznazwy-1


Relacja w TV Centrum z pierwszych eksperymentalnych warsztatów z języka angielskiego „feelings and emotions” dla dzieci w wieku 8-11 lat w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu. Warsztaty prowadziła dyrektor Aneta Kopacz

-Wolontariat europejski w MDK-

-Relacja w Panoramie Zgierskiej z Drugiego turnusu zimowisk-

Beznazwy-1

Angielski dla najmłodszych

12321409_573422206143110_1905883627760702199_n

 

 

-Zimowiska 2016 w MDK-

 


 

 

-Salsa Solo-

salsa


 

-Kalendarz  imprez 2016-

img,gcsi,7696F8E69680938E92EC682C86BACB7791119B57,mpid,8,maxwidth,1366,maxheight,691


 

-Oferta zajęć na rok szkolny 2015/2016-

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do MDK! Szczegółowe informacje i zapisy – tel. 42 719 08 52/535 100 955.


-Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!-


-Wigilia z MDK-

Dn. 18.12.2015 r. odbyła się Wigilia z MDK. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. ??????????????????????????????? Zobacz więcej


– Sukcesy koła plastycznego –

Kolejne sukcesy wychowanków MDK! WYRÓŻNIENIA dla Martyny Sujeckiej i Rozalii Stach w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły są takie…”


 -Amatorskie Mistrzostwa w Pływaniu FAMILY CUP 21.11.2015-

Za nami kolejna edycja pływackiego Family Cup. Na basenie przy ul. Leśmiana pojawiło się w sobotę 233 zawodników! DSC03379 Zobacz więcej


-Pracownia fotografii zaprasza!

Chcesz nauczyć się dobrze fotografować? Komponować? selekcjonować materiał zdjęciowy, nauczyć się prawidłowej postprodukcji fotografii? Poznać tajniki oświetlenia światła dziennego i studyjnego? dodatkowo poznać ludzi z pasją i ciekawie spędzić czas? DOŁĄCZ DO NAS, Pracownia Fotografii MDK zaprasza, szczegóły na plakacie.

no images were found


-Happy Halloween’15-

Happy Halloween za nami! Było straaaasznie zabawnie! DSC03029 Zobacz fotogalerię