Język Angielski

Zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W procesie nauczania kładziony jest szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim i sprawności rozumienia ze słuchu.
Każdy kurs angielskiego prowadzony jest z myślą o potrzebach i oczekiwaniach słuchaczy. Przyjazna atmosfera panująca na zajęciach pozytywnie wpływa na proces przyswajania wiedzy lingwistycznej, motywując uczniów do podejmowania nowych wyzwań.

Zajęcia prowadzi Aneta Kopacz