Likwidacja MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu

Z przykrością muszę Państwa poinformować, że Radni Powiatu Zgierskiego na sesji w dniu 25 listopada 2016r. zagłosowali za podjęciem uchwały intencyjnej dążącej do likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Przeciw tej uchwale głosowali tylko Radni Pan Dominik Piotr Gabrysiak, Pan Zbigniew Antczak, Pan Michał Pilarski i Pan Adam Bączyk. Po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez dyrektora placówki Panią Anetę Kopacz i prośbą o zagłosowaniu przeciw tej uchwale trzech Radnych wystąpiło z interpelacją o usunięcie tego punktu z porządku obrad. Byli to Radny Pan Dominik Piotr Gabrysiak, Pan Witold Kosmowski i Pan Michał Pilarski. Niestety ich interpelacja została przegłosowana i w konsekwencji właśnie rozpoczął się pierwszy etap procedury dążącej do likwidacji MDK w Zgierzu. Pracownicy MDK w Zgierzu, rodzice oraz uczestnicy zajęć są bardzo rozczarowani zaistniałą sytuacją.
Poniżej zamieszczam moje przemówienie skierowane do Radnych Powiatu Zgierskiego z dnia 25.11.2016r., abyście Państwo zrozumieli całą sytuację.

„Szanowni Państwo Radni jestem tutaj, aby prosić Was, aby wstrzymać się z decyzją o podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej likwidacji MDK w Zgierzu. Uważam, że na taką decyzję będzie jeszcze czas, a pośpiech przy tak ważnej sprawie nie jest wskazany.
Rada Pedagogiczna oświadczeniem nr 1/2016r wyraziła zgodę na likwidację MDK w momencie pozyskania środków na modernizację i rozbudowę budynku będącego obecnie siedzibą MDK i mieszczącego się przy ul. Długiej 42 w chwili otrzymania środków finansowych z ŁOM-u w kwocie 4 mln zł. Natomiast termin złożenia projektu na tą inwestycję to koniec czerwca 2017r. Do tego czasu obie placówki miały działać dwutorowo.
Poza tym, aby otrzymać środki na ta inwestycję musimy spełnić trzy podstawowe warunki: analizę popytu, studium wykonalności oraz wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny).
Obecnie nie wiemy czy ten budynek będzie spełniał wymogi projektu dotyczące modernizacji i przebudowy budynku, a także czy ten budynek będzie można dostosować do tych wymogów i czy otrzymamy zgodę konserwatora zabytków na zmiany.
Na chwilę obecną powiedziano nam, ze została podjęta uchwała o zabezpieczenie środków na tą inwestycję w RPO WŁ w ramach projektu ŁOM. Ale to tylko uchwała, której nawet nikt nam nie dostarczył pomimo naszych próśb. Wcześniej byliśmy już zapewniani o wspólnej inwestycji z miastem, zrobiony został projekt budynku, media nagłośniły sprawę, a jednak finalnie do realizacji inwestycji nie doszło. Nie wiemy też, czy do czasu złożenia przez nas projektu, czyli czerwca 2017r. nie okaże się, że jednak te pieniądze zostaną przyznane na inną, ważniejszą inwestycję.
Dlatego decyzja o podjęciu uchwały intencyjnej dążącej do likwidacji MDK w Zgierzu na chwilę obecną jest zbyt pochopna. Taka decyzja musi być poparta wiarygodnymi przesłankami, czyli w tym wypadku spełnieniu wszystkich wymagań projektu i zawartą umową z datą wypłaty pierwszej transzy pieniędzy na inwestycję, a to nie będzie wcześniej niż we wrześniu 2017r.
Podkreślę, że MDK jest placówką nieferyjną, czyli uchwała intencyjna może być podjęta w dowolnym czasie nie musi być do zrobione do lutego 2017r. Pan Starosta zapewnia, że jeśli nie pozyskamy pieniędzy na Centrum Kultury to nie będzie likwidacji MDK. W takim razie zupełnie nie rozumiem tego pospiechu, gdyż mimo wszystko uchwała intencyjna uruchamia cały proces dążący do likwidacji placówki. A my możemy ją podjąć w dowolnym momencie, czyli możemy zrobić to zgodnie z umową zawartą z pracownikami MDK czyli po złożeniu wniosku i formalnego przyznania środków na inwestycję czyli np. we wrześniu 2017r.
Pan Starosta obawia się również, że możemy nie otrzymać środków finansowych z projektu na CK, jeśli wcześniej nie zostanie podjęta uchwała intencyjna dotycząca likwidacji MDK w Zgierzu. Z tego, co ja wiem to analiza popytu ma wykazać, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, oraz na całoroczną aktywność gospodarczą. Natomiast nie musi wiązać się to z likwidacją MDK. To jest sprawa Powiatu, jeśli ma na to środki to może prowadzić dwie placówki. I to jest właśnie niedotrzymanie słowa, naszego porozumienia, że pracownicy MDK wyrażają zgodę na likwidację MDK w chwili otrzymania środków na nowy budynek. Na chwilę obecną mamy tylko ustne zapewnienia. Ani pracownicy, ani rodzice uczestników czy pełnoletni uczestnicy zajęć MDK nie wyrażą zgody na likwidację MDK. Poza tym proszę wytłumaczyć nam ten pośpiech dążący do likwidacji MDK wbrew naszej umowie. Od 1 października 2016r. istnieje CENTRUM KULTURY POWIATU ZGIERSKIEGO, którą to placówkę reprezentuję. Robię wszystko, aby pozyskać fundusze na nowy budynek. Koszt działalności CK to 6 tys. zł miesięcznie. Nie jest to kwota, która znacząco obciąża budżet Starostwa. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2012r. budżet MDK został zmniejszony o 40% jest to pomoc i ukłon w stronę uczestników zajęć pozaszkolnych. W ramach tego budżetu CK prowadzi warsztaty fotograficzne, język japoński z kulturą japońską, naukę gry na gitarze, bale animacyjne dla dzieci i prowadzimy nabór na sekcje akordeonu, warsztaty dziennikarskie, warsztaty malarstwa i rysunku, fitnessu i zajęć tanecznych.
Sami Państwo Radni wiecie, że zajęcia w MDK cieszą się tak dużą frekwencją, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chcących uczęszczać na nasze zajęcia i mamy listy rezerwowe, co potwierdza interpelacja Radnej Pani Sobczak-Kalety, aby była możliwość utworzenia dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 2-6 lat, gdyż są długie listy rezerwowe. Na tą interpelację odpowiedział wicestarosta Pan Krzysztof Kozanecki stwierdzając, że MDK prowadzi działalność w ramach przyznanego budżetu, ale jego zwiększenie można wziąć pod uwagę przy zatwierdzaniu budżetu na rok 2017. Niestety pomimo mojego wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu Zgierskiego o przyznanie dodatkowych godzin dla nauczyli otrzymałam informację, że w chwili gdy ma być utworzone Centrum Kultury ta prośba jest bezpodstawna. W tym momencie CK pomaga utworzyć, choć część zajęć, na które jest zapotrzebowanie. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że inwestując w instytucje takie jak Centrum Kultury czy MDK prowadzimy profilaktykę uzależnień, przestępczości, a nawet bezrobocia, gdyż nasi uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje pasje, ale również zdobywają nowe umiejętności w przyszłości potrzebne na rynku pracy.
Natomiast zakładając że pozyskamy środki na modernizację i rozbudowę budynku koszty utrzymania takiego obiektu będą większe, więc obecny budżet CK w kwocie 6 tys. zł. miesięcznie będzie musiał zostać dodany do ogólnego budżetu placówki, którym obecnie dysponuje MDK. Większy budynek to większy koszt utrzymania budynku, a także pracowników obsługi.
Na koniec podkreślę, że nauczyciele zgodzili się na utratę swoich przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela w imię pozyskania lepszych warunków dla uczestników i budynku, który będzie służył lokalnej społeczności przez długie lata. Jednak w zamian prosimy, aby uszanować zawarte z nami porozumienie”.

Drodzy rodzice obecnie zajęcia odbywają się normalnie