ŚWIĘTO LATAWCA

 

19 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Święto latawca to świetna zabawa na świeżym powietrzu dla całej rodziny! Zrób swój latawiec z tatą, mamą, dziadkiem lub nauczycielem, i weź udział w naszym konkursie. To świetna zabawa i super „pretekst” by wspólnie spędzić czas.      

 Regulamin zawodów

1. Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

2. Zawody odbędą się dn. 19 października 2019 r. o godz. 10.00 przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (za osiedlem TBS).

3. Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

4. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18.

5. Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów – inżynierów, techników, plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.

6. Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy. Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia. Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny lotu.

7. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: a. latawce płaskie, b. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.

8. Do oceny latawca w locie zawodnik musi rozwinąć od 50 m do 150 holu.

9. Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg kryteriów: a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie, 0 – 10 pkt b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka, 0 – 10 pkt c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne. 0 – 10 pkt

10. Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów.

11. Loty zostaną zaliczone do punktacji, jeśli w powietrzu utrzyma się co najmniej 5 latawców lub połowa zgłoszonych do zawodów.

12. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane, a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców.

13. Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami.

14. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przed startem w miejscu zawodów.

15. Organizator może dokonać zmian w regulaminie do czasu rozpoczęcia oceny latawców w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby zawodników.

Święto Latawca jest imprezą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co roku bierze w niej udział kilkudziesięciu miłośników napędzanych wiatrem konstrukcji.