ŚWIĘTO LATAWCA

Święto latawca to świetna zabawa na świeżym powietrzu dla całej rodziny!
Zrób swój latawiec z tatą, mamą, dziadkiem lub nauczycielem, i weź udział w naszym konkursie. To świetna zabawa i super „pretekst” by wspólnie spędzić czas.1. Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.
2. Zawody odbędą się dn. 23 października 2021 r. o godz. 11.00
przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (za osiedlem TBS).
3. Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
4. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18.
5. Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika.
Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać
umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów – inżynierów, techników,
plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.
6. Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy.
Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia.
Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny
lotu.
7. Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach:
a. latawce płaskie dzieci do 9 lat
b. latawce płaskie dzieci od 10 lat
c. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.
8. Do oceny latawca w locie zawodnik musi rozwinąć od 50 m do 150 holu.
9. Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg
kryteriów:
a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane
technologie, 0 – 10 pkt
b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka, 0 – 10 pkt
c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne. 0 – 10 pkt
10. Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji
zawodów.
11. Loty zostaną zaliczone do punktacji, jeśli w powietrzu utrzyma się co najmniej
5 latawców lub połowa zgłoszonych do zawodów.
12. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane,
a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców.
13. Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie
ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami.
14. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przed startem w miejscu zawodów.
15. Organizator może dokonać zmian w regulaminie do czasu rozpoczęcia oceny latawców
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby
zawodników.