ŚWIĘTO LATAWCA

 

REGULAMIN ŚWIĘTA LATAWCA 2020

1. Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.
2. Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
3. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18.
4. Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika.
5. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać

umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów – inżynierów, techników,
plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.

6. Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy.
7. Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach:
a. latawce płaskie dzieci do 9 lat
b. latawce płaskie dzieci od 10 lat
c. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.

8. Zawody zostaną podzielone na dwa etapy:

Etap I: do 6 listopada 2020r. należy przynieść do budynku MDK w Zgierzu konkursowe latawce wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeń stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. Jury oceni prace w kategoriach:

  • staranność wykonania, estetyka 0-10 pkt
  • oryginalność, zdobienia 0-10 pkt

Etap II: uczestnicy zabierają latawce i rejestrują w formie video próbę przelotu. Nagranie przesyłają na adres mailowy: promocja@mdkzgierz.pl.

  • za lot zostaną przyznane punkty 0-10 pkt

20 listopada zostaną ogłoszone wyniki konkursu, nagrody będą do odebrania w sekretariacie

Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu przy ul. Długiej 42.

9. Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. Każdy zawodnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

10. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia zawodnika stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.