Festiwal Wokalny Młodych Bajanie 2021

16 – 24

1. Katarzyna Gromek

2. Weronika Wiśniewska

3. Julia Matczak

wyr. Zuzanna Polańska

11 – 15

1. Lena Sikora

2. Tosia Witkosz

3. Zosia Borowska

wyr. Iga Podsiadlik

wyr. Marcelina Obara

wyr. Amelia Kobieracka

6 – 10

1. Karmen Kowalska

2. Laura Milczarek

3. Tola Swaczyj

wyr. Hanna Radziszewska

wyr. Martyna Kubiak

wyr. Aleksandra Szczygielska

Zespoły:

16 – 24

1. Granda

2. Teraz My

11 – 15

1. Metamorfoza

wyr. Alter Ego

6 – 10

1. Bomble

2. O, la, la

3. Tele Duet

W tym roku nie przyznaliśmy Grand Prix.

http://mdkzgierz.pl/wp-content/uploads/2021/11/regulamin-i-karta-zgloszeniaMlodych-Bajanie-2021-1.pdf

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku konkurs odbędzie się w formie online. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, którzy amatorsko uprawiają sztukę wokalną.
Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu oraz nagranie video na adres e-mail: promocja@mdkzgierz.pl Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. Film musi mieć zawarte w nazwie „Młodych Bajanie 2021”. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę oraz Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego.

Cele konkursu
rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew;
integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości;
wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych.

Kategorie
Przewidujemy następujące kategorie wiekowe:
6 – 10 lat
11 -15 lat
16-24 lata
Uczestnicy ponad oceniani będą w podziale na solistów i zespoły wokalne.
O przydziale grupy wokalnej do danej kategorii decyduje wiek większości członków zespołu. Każdy solista lub grupa wokalna przygotowuje do prezentacji jedną piosenkę z przygotowanym podkładem muzycznym lub akompaniamentem.

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW.

Repertuar dowolny, mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe, niepublikowane oraz własna twórczość.

Kartę zgłoszenia wraz z materiałem wideo należy przesłać na adres e-mailowy promocja@mdkzgierz.pl do dnia 23 grudnia 2021 r.

Jury :
W skład Jury wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką. Ocena dotyczyć będzie:
indywidualnej interpretacji piosenki
muzykalności i intonacji
dykcji,
możliwości wokalnych solisty
ogólnego wrażenia artystycznego

Jury zastrzega sobie prawo oceny według własnych kryteriów. Bardzo prosimy, aby nie powtarzać repertuaru z poprzednich lat. Może mieć to negatywny wpływ na werdykt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkzgierz.pl oraz na Facebooku MDK Zgierz bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY.

UWAGA!!!
W związku z RODO, wszyscy uczestnicy musza dostarczyć wraz z kartami zgłoszenie (załącznik nr lub nr 2) podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), w przypadku osób niepełnoletnich takowe podpisane musza być przez rodziców/opiekunów prawnych, opiekun wystawiający zespół do konkursu, musza dostarczyć z kartą zgłoszenia zespołu (załącznik nr 2) indywidualne zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) INDYWIDUALNY DLA KAŻDEGO członka zespołu.
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu telefonicznie pod numerem 42 719 08 52 lub mailowo pod adresem: mdkzgierz@mdkzgierz.pl. Informacji udzielą Marta Gajda i Darek Sujecki.