MIX TANECZNY RÓŻNE STYLE TAŃCA

Uczestnicy uczą się różnych rodzajów tańca począwszy od tańca klasycznego, poprzez popularne rytmy, skończywszy na aktualnych przebojach parkietów całego świata.

Zajęcia prowadzi Monika Kenig