MIX TANECZNY RÓŻNE STYLE TAŃCA

Dzieci na zajęciach uczą się różnych stylów tańca, zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.

Zajęcia prowadzi Monika Kenig