WARSZTATY TEATRALNE AKADEMII MŁODYCH ARTYSTÓW

Zajęcia teatralne odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17 00 – 19 20. Do udziału w zajęciach zaproszone są dzieci od 7 roku życia. Dobra zabawa – ma towarzyszyć każdemu spotkaniu. Tylko przez zabawę możemy rozwijać swoje umiejętności, często ukryte zdolności oraz predyspozycje. Na zajęciach teatralnych poznajemy utwory literackie, odkrywamy na nowo zarówno te znane, jak i miej popularne. Dzięki próbom ilustracji teatralnej uczestnicy poznają i odkrywają możliwości interpretacyjne tych krótkich tekstów. Do tej pory pracowaliśmy nad wierszami J. Tuwima i J. Brzechwy . Uczestnicy zajęć mają również możliwość tworzenia i współtworzenia własnych opowieści ilustrując je ruchem, gestem, wykorzystując wybrane rekwizyty. Wspólna zabawa, która łączy gest, ruch i słowo obok wyobraźni i zdolności współdziałania, sprzyja rozwojowi umiejętności poprawnego wypowiadania się.

Zajęcia prowadzi Samuel Warpechowski