WARSZTATY TEATRALNE

WARSZTATY TEATRALNE skierowane są do dzieci od lat 7. Zajęcia zostały stworzone, aby rozbudzać w uczestnikach pasję teatralną, pobudzać twórcze myślenie i kształtować wrażliwość estetyczną, a także twórczą wyobraźnię. Warsztaty teatralne to gwarancja nauki panowania nad głosem, bowiem stosowane podczas zajęć podstawy emisji głosu oraz ćwiczenia dykcji istotnie wpływają na pracę nad mową. Podczas zajęć zostaje także udoskonalana percepcja słuchowa dzieci. Uczestnicy zajęć zapoznają się z materią teatralną poprzez świat bajek, kontakt z tekstem, kostiumem i rekwizytem teatralnym. Dzieci biorą udział w zabawach teatralnych, dzięki czemu poprawiona zostaje ich koordynacja ruchowa, następuje właściwa stymulacja pamięci oraz poprawienie kompetencji językowych.

Zajęcia prowadzi Samuel Warpechowski