Akademia Małolata

Zajęcia z cyklu Akademia Małolata skierowane są do dzieci od 7 lat. Składają się z trzech części: plastyki, muzyki i rytmiki.

Zajęcia plastyczne poruszają wyobraźnię dziecka, przenoszą je w bezkresny świat własnej twórczości i pomysłowości. Podczas tych zajęć najważniejsza jest twórcza zabawa. Użycie różnorodnych materiałów i technik (m.in. malowanie, lepienie, wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych i collage) umożliwia rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, zwiększa możliwości percepcyjne i spostrzeganie, poszerza pole wyobraźni i myślenia dziecka.
Na zajęciach muzycznych i rytmicznych dzieci poznają różne tańce, sposoby poruszania się w rytm muzyki, rozpoznawania, odtwarzania i tworzenia rytmów i melodii oraz zabaw muzycznych, na których jest wykorzystywana duża energia dzieci. Nie brakuje również relaksujących i wyciszających zabaw. Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia rytmu. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do koncentracji uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegania ładu i porządku, podporządkowania się umownym przepisom.

Zajęcia prowadzą Honorata Robak i Monika Kenig