Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Młodych Bajanie 2023 „Świat oczami młodego artysty IV”

🌞🪻Z RADOŚCIĄ PREZENTUJEMY🪻🌞

autorów prac plastycznych, wyróżnionych w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Bajanie 2023 nagrodą

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu

Prace na papierze:

Kategoria wiekowa do 9 lat:

1. Bruno Arkusiński

Kategoria wiekowa 10 – 13 lat:

1. Anna Buchynska

2. Gabriela Grodzka

3. Mateusz Szczepaniak

4. Oliwia Bełdowska

5. Nikola Wasiela

6. Martyna Zając

7. Nadia Olczak

8. Pola Olczak

9. Maja Magrecka

10. Adam Krakowski

11. Laura Siemaszkiewicz

12. Maja Owczarczyk

13. Antonina Ciosińska

14. Helena Zawada

15. Michalina Jóźwiak

Prace na płótnie:

Kategoria wiekowa 10-13 lat:

1. Julia Podgajna

2. Martyna Zienterska

GRATULUJEMY!!!

🖌🪻🖍🌷✏️🪻🖼🌷 Z przyjemnością przekazujemy wszystkim zainteresowanym wyniki obrad jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Młodych Bajanie 2023 – Świat oczami młodego artysty 4”🖌🪻🖍🌷✏️🪻🖼🌷:

🌷Prace na desce/płótnie

kat. do 9 lat

I miejsce – Oliwia Cholewińska

kat. 10 – 13 lat

I miejsce – Natalia Kopacz

II miejsce – Sofia Kepska

III miejsce – Barbara Łagutko

wyróżnienie – Zuzanna Kocur

Wyróżnienie – Jan Krzemień

🌷Prace na papierze/kartonie

kat. do 9 lat

I miejsce – Lilianna Dydyna

II miejsce – Barbara Szczebiot

III miejsce Lidia Nepelska

wyróżnienie – Grzegorz Sakowski

wyróżnienie – Emilia Hansl

wyróżnienie – Laura Koszarna

wyróżnienie – Agata Górnicka

wyróżnienie Marcel Minorczyk

kat. 10 -13 lat

I miejsce – Laura Gruszecka

II miejsce Weronika Osowska

III miejsce Lena Miśkiewicz

wyróżnienie – Ewa Owczarek

wyróżnienie – Maja Kubera

wyróżnienie – Antonina Ciosińska

wyróżnienie – Szymon Stochaj

wyróżnienie – Patrycja Kabacińska

wyróżnienie – Lena Stec

wyróżnienie – Aleksandra Gambal

wyróżnienie – Amelia Staszewska

wyróżnienie – Jan Szczerbiak

wyróżnienie – Jan Skubisz

wyróżnienie – Alicja Sadowska

wyróżnienie – Helena Ziemiańska

wyróżnienie – Amelia Królikowska

kat. 14 – 24 lata

I miejsce – Anna Staszak

II miejsce – Mateusz Zaborski

III miejsce – Oskar Duda

wyróżnienie – Mariola Łukasik

wyróżnienie – Zuzanna Machoń

wyróżnienie – Ewa Masternak

wyróżnienie – Bartłomiej Bukowski

wyróżnienie – Eleonora Balcerak

wyróżnienie – Wiktoria Jędrzejczyk

GRATULACJE 🌷🌷🌷

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.

Oglądajcie!!! Podziwiajcie!!! Udostępniajcie!!!! Głosujcie na FB!!!!

Oto prace opublikowane przez nas, które nadesłane zostały w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Młodych Bajanie 2023 „Świat oczami młodego artysty 4” !!

Wkrótce kolejne prace!!!


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MŁODYCH BAJANIE 2023

Temat konkursu „Świat oczami młodego artysty IV” daje ogromną swobodę przelania własnej wizji artystycznej na papier, bądź płótno. Czekamy na prace, które będą wyrazem Waszych zainteresowań, marzeń, wrażliwości. Wykorzystajcie ulubioną, zgodną z regulaminem technikę i nadajcie tytuł pracy według własnego pomysłu. Prace muszą być dziełami własnymi autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w żadnym konkursie.

 1. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon

tel. 537 460 066
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl, strona internetowa: www.mdkzgierz.pl

 1. Ogólne cele konkursu
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, pomysłowości i talentu dzieci i młodzieży;
 • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego
 • pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.
 1. Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17.01.2024 r. Obrady jury odbędą się w terminie do 16.02.2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie  internetowej www.mdkzgierz.pl.
Napływające prace będą prezentowane sukcesywnie na stronie Facebook MDK, w miarę możliwości na bieżąco.

Wszystkie regulaminowo zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie – Konkurs Plastyczny 2023, gdzie będzie można oddać głos do dnia 16.02.2024 r. typując pracę do nagrody publiczności. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 19.02.2024 r.

 1. Kategorie wiekowe, techniki, formaty
  Prace zostaną ocenione:

a) w trzech kategoriach wiekowych:

 • do 9 lat
 • 10 – 13 lat
 • 14 – 24 lata

b) w dwóch technikach ocenianych oddzielnie:

 • prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
 • prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.

Format prac dowolny.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych do 24 roku życia. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z technik, tj. maksymalnie dwie prace w dwóch technikach. W konkursie nie wezmą udziału prace wykonane inną techniką (np. wyklejanie) niż określoną w regulaminie. Do każdej pracy należy na odwrocie trwale zamocować kartę zgłoszeniową – załącznik nr 1 do regulaminu oraz  wypełniony załącznik nr 2 do regulaminu ze zgodami, podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.

UWAGA!      Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję.


Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
ul. 3 Maja 41

95-100 Zgierz
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.

 1. Jury

Komisja konkursowa składać się będzie z profesjonalistów – artystów plastyków. Skład jury powołują organizatorzy.

 1. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Przyznana zostanie także nagroda publiczności dla autora pracy, która uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się 20.03.2024 r. o godzinie 17.00             w Państwowej Szkole Muzycznej w Zgierzu, ul. Sokołowska 4, bądź wysyłane pocztą..

 • Uwagi końcowe

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności wypłacania honorariów autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji, a cały uzyskany dochód przekazać na wybrany przez organizatorów cel charytatywny. Werdykt komisji jest ostateczny – nie przysługuje od niego odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.