Plastyka

Zajęcia plastyczne odbywają się z podziałem na różne grupy wiekowe: 6 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 18 lat. Są to zabawy i ćwiczenia plastyczne rozwijające wyobraźnię. Zajęcia mają na celu poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez poznawanie nowych technik oraz rozwijanie zdolności manualnych. Ich uczestnicy poddawani są procesowi uwrażliwiania na estetykę otaczającego świata i wyrabianie smaku artystycznego przez uczestnictwo w imprezach kulturalnych czy wyjścia do galerii.

Część zajęć realizowana jest w ramach wewnętrznego projektu Stowarzyszenia Kameleon: „Wspieramy Talenty”.

Zajęcia prowadzi: Joanna Pietrzak, Honorata Robak, Joanna Sujecka.